Αναζήτηση πτήσεων 
Η επιλογή σας
Central Square, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής — Γενεύη, Ελβετία
Πτήσεις από Central Square προς Γενεύη
Προτιμήσεις:
Στάσεις
Central Square, MA, Ηνωμένες Πολιτείες της ΑμερικήςΓενεύη, Ελβετία Κλείσιμο
Αεροπορικές εταιρείες
Central Square, MA, Ηνωμένες Πολιτείες της ΑμερικήςΓενεύη, Ελβετία Κλείσιμο
Αεροδρόμια
Central Square, MA, Ηνωμένες Πολιτείες της ΑμερικήςΓενεύη, Ελβετία Κλείσιμο
Γενεύη, ΕλβετίαCentral Square, MA, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Ώρες
Central Square, MA, Ηνωμένες Πολιτείες της ΑμερικήςΓενεύη, Ελβετία Κλείσιμο
Γενεύη, ΕλβετίαCentral Square, MA, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
{{ s.n | stopsNumber }}
{{airline.name}}
{{airport.name}} ({{airport.code}})
{{airport.name}} ({{airport.code}})
{{airport.name}} ({{airport.code}})
{{airport.name}} ({{airport.code}})
{{airport.name}} ({{airport.code}})
{{airport.name}} ({{airport.code}})
Απογείωση Central Square: {{flightlist.thereDepInterval[0] | timeHour}}-{{flightlist.thereDepInterval[1] | timeHour}}
Προσγείωση Γενεύη: {{flightlist.thereArrInterval[0] | timeHour}}-{{flightlist.thereArrInterval[1] | timeHour}}
Απογείωση Γενεύη: {{flightlist.backDepInterval[0] | timeHour}}-{{flightlist.backDepInterval[1] | timeHour}}
Προσγείωση Central Square: {{flightlist.backArrInterval[0] | timeHour}}-{{flightlist.backArrInterval[1] | timeHour}}
{{ flightlist.thereFlightTimeInterval[0] }}-{{ flightlist.thereFlightTimeInterval[1] }}
Καθαρισμός φίλτρων
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ
{{ flightlist.typeTables['Direct'].airlines[col_index].prices[row_index].value }} 
{{ flightlist.typeTables['Direct'].airlines[col_index].prices[row_index].stops | stopsNumber }}
περισσότερααπόκρυψη
ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
{{ flightlist.typeTables['Stops'].airlines[col_index].prices[row_index].value }} 
{{ flightlist.typeTables['Stops'].airlines[col_index].prices[row_index].stops | stopsNumber }}
περισσότερααπόκρυψη
Ταξινόμηση ανά:
{{ group.fare.there.first_segment.depart_airport.name }} ({{ group.fare.there.first_segment.depart_airport.code}}) — {{ group.fare.there.last_segment.arrive_airport.name }} ({{ group.fare.there.last_segment.arrive_airport.code}}), {{ group.fare.there.first_segment.depart_time | flightDateTimeFull : 'notime' }} ({{ group.fare.there.stops | stopsNumber }})
Αρ. Πτήσης
{{ leg.first_segment.flight_number }}

{{ leg.first_segment.depart_airport.name }} ({{ leg.first_segment.depart_airport.code }})

{{ leg.last_segment.arrive_airport.name }} ({{ leg.last_segment.arrive_airport.code }})
{{ leg.stops | stopsNumber }}
{{segment.wait_time | flightTime}}
{{segment.depart_airport.name}} ({{segment.depart_airport.code}})
Συνολική διάρκεια
{{ leg.total_time | flightTime }}
{{ group.fare.back.first_segment.depart_airport.name }} ({{ group.fare.back.first_segment.depart_airport.code}}) — {{ group.fare.back.last_segment.arrive_airport.name }} ({{ group.fare.back.last_segment.arrive_airport.code}}), {{ group.fare.back.first_segment.depart_time | flightDateTimeFull : 'notime' }} ({{ group.fare.back.stops | stopsNumber }})
Αρ. Πτήσης
{{ leg.first_segment.flight_number }}

{{ leg.first_segment.depart_airport.name }} ({{ leg.first_segment.depart_airport.code }})

{{ leg.last_segment.arrive_airport.name }} ({{ leg.last_segment.arrive_airport.code }})
{{ leg.stops | stopsNumber }}
{{segment.wait_time | flightTime}}
{{segment.depart_airport.name}} ({{segment.depart_airport.code}})
Συνολική διάρκεια
{{ leg.total_time | flightTime }}
{{ group.price }}Επιλέξτε

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα για τις αεροπορικές που αναζητήσαμε.

Είτε δεν υπάρχουν αεροπορικές που να εξυπηρετούν τις τοποθεσίες που επιλέξατε είτε δεν υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα για τις ημερομηνίες που επιλέξατε.


Προέκυψε πρόβλημα;

  • Ελέγξτε μέρη και αεροδρόμια που επιλέξατε
  • Δοκιμάστε άλλα κοντινά αεροδρόμια
  • Δοκιμάστε άλλες ημερομηνίες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα που να ταιριάζουν με τα κριτήρια που δώσατε.