Παγκόσμιο ρολόι - Widget Ρολόϊ

Αποκτήστε το ΔΩΡΕΑΝ Widget Ρολόϊ για τη σελίδα και το blog σας.

Πατήστε το κουμπί "Λήψη Κώδικα" για να λάβετε τον κώδικα ή "Προσαρμογή" για να αλλάξετε την πόλη, τη γλώσσα, το χρώμα και να κάνετε άλλες ρυθμίσεις στο widget σας.

Λήψη κώδικα HTML

Προσαρμογή

Μέγεθος: πλάτος 126 px

Λήψη κώδικα HTML

Προσαρμογή

Μέγεθος: 100x100 px

Λήψη κώδικα HTML

Προσαρμογή

Μέγεθος: πλάτος 200 px

Λήψη κώδικα HTML

Προσαρμογή

Μέγεθος: πλάτος 200 px

Λήψη κώδικα HTML

Προσαρμογή

Μέγεθος: 120x140 px

Λήψη κώδικα HTML

Προσαρμογή

Μέγεθος: 150x70 px

Λήψη κώδικα HTML

Προσαρμογή

Μέγεθος: 80x90 px

Λήψη κώδικα HTML

Προσαρμογή

Μέγεθος: 75x90 px

Λήψη κώδικα HTML

Προσαρμογή

Μέγεθος: 120x140 px

Λήψη κώδικα HTML

Προσαρμογή

Μέγεθος: 130x45 px

Λήψη κώδικα HTML

Προσαρμογή

Μέγεθος: 150x100 px

Λήψη κώδικα HTML

Προσαρμογή

Μέγεθος: 200x24 px

Λήψη κώδικα HTML

Προσαρμογή

Μέγεθος: πλάτος 200 px

Λήψη κώδικα HTML

Προσαρμογή

Μέγεθος: 120x140 px

Λήψη κώδικα HTML

Προσαρμογή

Μέγεθος: 130x45 px

Λήψη κώδικα HTML

Προσαρμογή

Μέγεθος: 100x120 px

Λήψη κώδικα HTML

Προσαρμογή

Μέγεθος: 145x50 px

Λήψη κώδικα HTML

Προσαρμογή

Μέγεθος: πλάτος 200 px

Λήψη κώδικα HTML

Προσαρμογή

Μέγεθος: 100x120 px

Λήψη κώδικα HTML

Προσαρμογή

Μέγεθος: 145x50 px

Λήψη κώδικα HTML

Προσαρμογή

Μέγεθος: πλάτος 200 px

Λήψη κώδικα HTML

Προσαρμογή

Μέγεθος: 75x90 px

Λήψη κώδικα HTML

Προσαρμογή

Μέγεθος: 100x50 px

Λήψη κώδικα HTML

Προσαρμογή

Μέγεθος: 70x90 px